Bird watching

Je to hýľ (Pyrrhula pyrrhula)!

Nie je síce ohrozený, ale u nás som ho teda ešte nevidela. Aj keď to dáva zmysel, ak je hlavne na strednom a východnom Slovensku, a k nížinám sa zníži iba v zimnom období.
Tu chodí partička asi piatich, vždy sa striedmo držia s rezervou jedného stromu a voľačo zo stromu objedajú. Niekedy dole hlavou.

Scroll to top