Susedia začali meniť strechu.
Odchovaná Bratislavou som s hrôzou čakala, že nahodia šindľovú strechu.
Na moje prekvapenie, došla partička s rozheganým Volvom a prívesom so senom, a začali nahadzovať novú thatched roof.

Scroll to top