Make-up: Annie Rosiarová
Hair: Peťa Kozáková
Model: Patrícia Kušická // One Plus Me

First test for a future collaboration with these sweet & talented girls – Annie and Peťa.
——-
Prvá skúška našej budúcej spolupráce s týmito super & šikovnými dievčencami – Annie a Peťou.

Scroll to top