uppercase a červený font
v mailovej komunikácii vedeckých pracovníkov
vie vyvolať jedine nefunkčný autokláv

Scroll to top