Držím v rukách Povolenie vstupu pre Mgr. ****** s motocyklom XY.

Jedno neuveriteľnejšie ako druhé.

Scroll to top