existentialvacuum:

myslím, že nostalgia je najkrásnejší a najsmutnejší komplex pocitov, aké poznám.

je to fenomén, ktorý chcem jednoznačne v budúcnosti skúmať.

Scroll to top