Kam sa podeli všetky prieniky množín, priemety do roviny, lomy od kolmice, inflexné body a permitivita prostredia 🙁

Scroll to top