Ako sa dávnejšie veci zdajú byť s odstupom znesiteľnejšie, realtime je najmenej.

me, on the bus, telling my phone memory
Scroll to top