včera pri predýchavaní zlých alkoholových stavov som strašne husto rozmýšľala

až som prišla na opis tej nepríjemnej vizuálnej stránky:

akoby za sebou nasledujúce frame-y nasadali na seba zlými rohmi a hranami, cik-cak, spájanie a krútenie

asi nejak takto

Scroll to top