dosť sranda tieto pohnútky poslednú dobu

poznať svetlo, denné doby

fungovanie prirodzených vecí

ako sa šíri teplo, ako voda

kedy čo kvitne a ako vyzerá samček drozda

a ako samička

Scroll to top