iteratívne písanie

každé deň prepisovanie pasáží

a pritom chvíľa s novým vhľadom trvá asi od 4:15-4:30

odchádza s prvými drozdami

Scroll to top