strašne je prechcaná, vyberá iba slnečnice a všade natrúsi

potom ďube do slnečnice na tom drievku

November 2011

Scroll to top