Veľa vecí je nových alebo na prechode k novému. Veľa z nich je unavujúcich, ale teraz som naisto zistila, že takéto nové potrebujem denne – niečo na čo sa môžem tešiť večer alebo ráno alebo hocikedy, do budúcna.

Také to pejoratívne “vymýšľanie”, ako by povedali rodičia. Robiť veci inak, inde a inokedy, čo je spoločná črta posledných radostí.

Som nevyspatá, ale už ma obišla mrzutosť a ufrflanosť, ostala som rozcítená a uľútostená a túlivá, malé decko – len štuchnúť a rozmrnčím sa či rozrevem, ale budem spokojná schúlená.

http://www.youtube.com/watch?v=sRAisZAxt1o

Scroll to top