tak strašne ťažko znášam pobyt s úplne odlišnými ľuďmi
čo nemajú žiadny iný záujem okrem svojho profesného/školského

// elder draft

Scroll to top