mám problém sledovvať svoje dlhodobé ciele

alebo ciele ktoré vyžadujú dlhodobé sledovanie

mám problém byť trpezlivá

skrátka

mala by som neustále čítať Kerouaca

Scroll to top