Kód: PriF.KGP/N-mGPA-034/10

Názov: Dinosaurológia

Cieľ predmetu: 

Svet dinosaurov; ich pôvod, vývoj a príčiny vyhynutia. Definovanie hlavných skupín plazopanvých a vtákopanvých dinosaurov; charakteristika najdôležitejších rodov, resp. druhov. História výskumu. “Staré” poznatky verzus najnovšie výsledky výskumov. Paleoekológia, paleoetológia, paleobiogeografia; biostratigrafický význam. Najznámejšie svetové náleziska dinosaurov. Problematika dinosaury – vtáky.

!!! letný semester !!! vrámci odboru Paleontológia 🙂

Scroll to top