onedayiwill:

bokehprone:

južné pijakovanie = Southern blot

myslel som ze sa tomu po Slovensky hovori Southernova hybridizacia.

hovorí, ale toto je údajne preklad slovakofilného odborníka

Scroll to top