Sezónnosť  vo využívaní  prostredia K Rozličné druhy herbivorov využívajú rôzne rastlinné  formácie v rozličnom čase.

Vytvára sa  istá  forma pastevného poriadku.

Scroll to top