Niekedy tak nedokážem odporovať, niekedy odpor potrebuje a ide mi to s ním. Ostré ohraničovanie seba od ostatných a cudzieho. Aby sa dali vlastné chyby poriadne rozlíšiť.

úhlavní nádraží

Scroll to top