Ošípané naopak rockovú hudbu obľubujú, pri Bachovej hudbe sa stávajú agresíve (rozhnevá ich aj hudba Bethovenova).

Š. Paulov: Fyziológia živočíchov a človeka 3, Martin, Osveta, 1995
Scroll to top